Política de privacitat


La Botiga online Nef & Co a la pàgina web: www.nefco.es amb número d'identificació 77795031S amb seu a C/. Major, 27  43491 Picamoixons, Valls, (Tarragona), processa dades personals facilitades per l'Usuari per complir i, addicionalment, confirmar els Termes i Condicions, per processar comandes i enviaments en línia i per a la comunicació necessària durant el període de temps establert per la llei. 

Normes generals 

1. Nef & Co de dades personals, de conformitat amb la RGPD és Pau Nef Martínez número d'identificació 77795031S situada al C/. Mayor, 27  43491 Picamoixons, Valls,(Tarragona).

2. Els detalls de contacte de Nef & Co són:  infonefco@gmail.com telf.: 660908931;

3. Les dades personals es refereixes a qualsevol informació que es relacioni amb una persona física identificada o identificable.

La font de les dades personals 

1. Nef & Co processa les dades personals obtingudes amb el consentiment de l'Client i són recopilats a través de l'ordre de compra i de compliment de la comanda creat a la botiga en línia. un fitxer amb durada màxima de 18 mesos. 

2. Nef & Co processa només les dades d'identificació i contacte de l'Client que són necessaris per al compliment de l'contracte de compra; 

3. Nef & Co processa les dades personals per a fins d'enviament de la comanda i de comptabilitat, i per a la comunicació necessària entre les parts contractants pel temps estipulat per la llei. Les dades personals no es faran públics i no es transferiran a altres països. 

Propòsit de l'processament de dades 

Nef & Co processa les dades personals d'el Client per als següents propòsits: 

1. Registre en el lloc web: www.nefco.es d'acord amb el capítol 4, secció 2 de l'RGPD; 

2. Per al compliment de la comanda online creat pel Client (nom, adreça, correu electrònic, número de telèfon); 

3. Per observar la llei i les regulacions que sorgeixen de la relació contractual entre el Client i Nef & Co 

4. Les dades personals són necessàries per al compliment de l'contracte de compra. El contracte no pot concloure sense les dades personals. 

Durada de l'emmagatzematge de dades personals 

1. Nef & Co emmagatzema les dades personals durant el període necessari per al compliment dels drets i obligacions derivats de la relació contractual entre el controlador i el client i durant els 3 anys següents a la conclusió de la relació contractual; 

2. Nef & Co ha d'eliminar totes les dades personals després de l'expiració de el període estipulat per a l'emmagatzematge de dades personals. 

Destinataris i processadors de dades personals 

Els tercers que processen dades personals de l'Client són subcontractistes de Nef & Co. Els serveis d'aquests subcontractistes són indispensables per al compliment reeixit de el contracte de compra i el processament de la comanda online entre Nef & Co i el Client. 

Els subcontractistes de Nef & Co són: 

Webnode AG (plataforma de botiga en línia); Empresa transportista; Google Analytics (anàlisi de la pàgina web); 

Drets d'el client 

En conformitat amb el Reglament, el Client té dret a: 

1. el dret d'accés a les dades personals; 

2. el dret a la rectificació de dades personals; 

3. el dret a esborrar dades personals; 

4. el dret a oposar-se a el processament de dades personals; 

5. el dret a la portabilitat de dades; 

6. el dret a retirar el consentiment per al processament de dades personals per escrit o per correu electrònic enviat a: infonefco@gmail.com

7. el dret a presentar una queixa davant l'autoritat supervisora ​​en cas de sospita d'incompliment de l'Reglament.

Seguretat de dades personals 

1. Nef & Co declara prendre totes les precaucions tècniques i organitzatives necessàries per a la protecció de les dades personals; 

2. Nef & Co ha pres precaucions tècniques per protegir els espais on s'emmagatzema les dades, en particular, per assegurar l'accés a l'ordinador amb una contrasenya, l'ús d'un programari antivirus i el manteniment regular dels ordinadors. 

Disposicions finals 

1. A l'realitzar una comanda electrònic al lloc web www.nefco.es El client confirma estar informat sobre totes les condicions de protecció de dades personals i els accepta en tota la seva totalitat; 

2. El client accepta aquestes regles marcant la casella de verificació en el formulari de compra de la comanda; 

3. Nef & Co pot actualitzar aquestes regles en qualsevol moment. La nova versió actualitzada s'ha de publicar en el seu lloc web. Aquestes Regles entraran en vigència en 2021.06.01