Història de la faldilla part 1ª

2021-07-23

Per parlar de la història de la faldilla hem de remuntar gairebé fins a l'inici dels temps ja que s'ha comprovat que les portaven els primitius humans prehistòrics o homínids a les cavernes. Inicialment la seva comesa era per protegir-se contra el fred .. Es tractava d'un requadre de pell d'animal amb un forat a la part central i pel que homes, dones i nens, sense diferència d'edat, s'inserien el seu cos i al qual el subjectaven amb una corda a la cintura alta o fins al pit. Ja en l'època dels sumeris, assiris i egipcis, es van crear certes diferències. Els egipcis, per exemple, van crear els prisats, i els homes la duien dalt del genoll, mentre que les dones la portaven fins al turmell, ajustada a la cintura i amb tirants. Durant l'imperi romà, l'emperador Constantí va començar a usar la faldilla fins al genoll, feta de corretges amples de cuir i vores, fent-la d'ús comú entre tots els soldats romans. Més tard l'ús de la faldilla va començar a ser exclusiu de les dones per ser una peça còmoda i que permetia el moviment lliure de les cames. És llavors quan la faldilla comença a transformar-se d'acord als moments històrics, tendències i necessitats de les dones. A l'edat mitjana, la faldilla era de cintura molt alta, pràcticament començava just sota el bust i arribava fins als turmells o el sòl. Es fabricava amb teles pesades i fosques.